Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyoloji (programId: 5306, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SOS724 Toplum Bilimlerinde İleri Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30
SOS724 Toplum Bilimlerinde İleri Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 3 7.5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SOS701 Sosyolojik Düşüncenin Doğuşu 927003 3 0 0 3 7.5
SOS702 Köy Çalışmalarından Kente: Sosyolojik ve Antropolojik Örneklerle Türkiye 927003 3 0 0 3 7.5
SOS703 Modernleşmeden Küreselleşmeye: Sosyolojik Tartışmalar 927003 3 0 0 3 7.5
SOS704 Aİle ve Akrabalık: Sosyolojik ve Antropolojik Tartışmalar 927003 3 0 0 3 7.5
SOS705 Çokkültürlülük Tartışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
SOS706 Ayrımcılık, Nefret Söylemi ve Medya 927003 3 0 0 3 7.5
SOS707 Sosyolojinin Kuramsal ve Uygulama Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
SOS708 Toplumsal Yapı Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
SOS709 Küreselleşme ve Siyaset 927003 3 0 0 3 7.5
SOS710 Tüketim Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
SOS711 Kültür Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
SOS712 Milliyetçilik ve Etnik Çatışma 927003 3 0 0 3 7.5
SOS713 Kadın Çalışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
SOS714 Toplumsal Eşitsizlik Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
SOS715 Sağlık ve Toplum 927003 3 0 0 3 7.5
SOS716 Din, Toplum ve Siyaset Çalışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
SOS717 Kurumlar Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
SOS718 Bilim Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
SOS719 Modernite ve Toplumsal Kurumlar 927003 3 0 0 3 7.5
SOS720 Türk Siyasi Kültürü 927003 3 0 0 3 7.5
SOS721 Sosyal Yaşlılık Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
SOS722 Toplum ve Teknoloji 927003 3 0 0 3 7.5
SOS723 Sosyal Kimlik ve Kültür 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SOS701 Sosyolojik Düşüncenin Doğuşu 927003 3 0 0 3 7.5
SOS702 Köy Çalışmalarından Kente: Sosyolojik ve Antropolojik Örneklerle Türkiye 927003 3 0 0 3 7.5
SOS703 Modernleşmeden Küreselleşmeye: Sosyolojik Tartışmalar 927003 3 0 0 3 7.5
SOS704 Aİle ve Akrabalık: Sosyolojik ve Antropolojik Tartışmalar 927003 3 0 0 3 7.5
SOS705 Çokkültürlülük Tartışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
SOS706 Ayrımcılık, Nefret Söylemi ve Medya 927003 3 0 0 3 7.5
SOS707 Sosyolojinin Kuramsal ve Uygulama Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
SOS708 Toplumsal Yapı Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
SOS709 Küreselleşme ve Siyaset 927003 3 0 0 3 7.5
SOS710 Tüketim Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
SOS711 Kültür Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
SOS712 Milliyetçilik ve Etnik Çatışma 927003 3 0 0 3 7.5
SOS713 Kadın Çalışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
SOS714 Toplumsal Eşitsizlik Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
SOS715 Sağlık ve Toplum 927003 3 0 0 3 7.5
SOS716 Din, Toplum ve Siyaset Çalışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
SOS717 Kurumlar Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
SOS718 Bilim Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
SOS719 Modernite ve Toplumsal Kurumlar 927003 3 0 0 3 7.5
SOS720 Türk Siyasi Kültürü 927003 3 0 0 3 7.5
SOS721 Sosyal Yaşlılık Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
SOS722 Toplum ve Teknoloji 927003 3 0 0 3 7.5
SOS723 Sosyal Kimlik ve Kültür 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr