Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, (DSPL) Sanat ve Tasarım (programId: 5319, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSE001 Seçmeli Dersler I 927003 0 0 0 0 30
GSESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSE002 Seçmeli Dersler II 927003 0 0 0 0 30
GSESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
STSY701 Endüstriyel Tasarım Kuramları ve Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
STSY702 Endüstriyel Tasarımda Proje Gerçekleştirebilme 927003 2 2 0 3 7.5
STSY703 Resim Atelye Kuram ve Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
STSY704 Resim Atelye Proje Gerçekleştirebilme 927003 2 2 0 3 7.5
STSY705 Grafik Tasarım Kuram ve Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
STSY706 Grafik Tasarım Atelye Proje Gerçekleştirebilme 927003 2 2 0 3 7.5
STSY707 Seramik Tasarım Kuram ve Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
STSY708 Seramik Tasarım Atelye Proje Gerçekleştirebilme 927003 2 2 0 3 7.5
STSY709 Sıcak-Soğuk Cam Sanatı Kuram ve Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
STSY710 Sıcak-Soğuk Cam Atelye Proje Gerçekleştirebilme 927003 2 2 0 3 7.5
STSY711 Tasarı Geometri ve Perspektif 927003 3 0 0 3 7.5
STSY712 Tasarlama Kuramları ve Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
STSY713 Yaratıcılık ve Kişiselleştirme 927003 3 0 0 3 7.5
STSY714 Görsel Algı Kavramları ve Renk 927003 3 0 0 3 7.5
STSY715 Görsel Kültür ve Sanatsal Okuryazarlıklarda Yöntem Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5
STSY716 Biçim ve Biçimlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
STSY718 Seramik Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
STSY719 Görsel Kültür ve Göstergebilim 927003 3 0 0 3 7.5
STSY720 Mimari Yüzey Tasarımları ve Restorasyon 927003 2 2 0 3 7.5
STSY721 Marka Tasarımı ve Yöntemi 927003 3 0 0 3 7.5
STSY722 Dijital (Sayısal) Ortamda Pazarlama ve Reklam 927003 3 0 0 3 7.5
STSY723 Biyomimikri/Mimetik ve Tasarım 927003 3 0 0 3 7.5
STSY724 Yeni Medya ve Sanat Eğtiminde Etkileşim 927003 3 0 0 3 7.5
STSY725 Tekno-Kültür ve Teknoloji Okuryazarlıkları 927003 3 0 0 3 7.5
STSY726 Sanatta Postmodern Yönsemeler ve Yapıbozumculuk 927003 3 0 0 3 7.5
STSY727 Görsel Retorik ve Sanatsal Manipülasyonlar 927003 3 0 0 3 7.5
STSY728 Yeni Sanat Ekolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
STSY729 Onto-Genetik ve Yapıt Epistemolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
STSY730 Sanatta Dönemselleştirme ve Sanat Tarihsel Konumlandırma 927003 3 0 0 3 7.5
STSY731 Sanat Yönetim ve Konservatizm 927003 3 0 0 3 7.5
STSY732 Kültür Endüstri ve Tüketim Estetiği 927003 3 0 0 3 7.5
STSY733 Malzeme Seçimi ve Tasarımı 927003 3 0 0 3 7.5
STSY734 Eleştirel Sanat Pedagojisi ve Göresel Kültür Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
STSY701 Endüstriyel Tasarım Kuramları ve Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
STSY702 Endüstriyel Tasarımda Proje Gerçekleştirebilme 927003 2 2 0 3 7.5
STSY703 Resim Atelye Kuram ve Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
STSY704 Resim Atelye Proje Gerçekleştirebilme 927003 2 2 0 3 7.5
STSY705 Grafik Tasarım Kuram ve Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
STSY706 Grafik Tasarım Atelye Proje Gerçekleştirebilme 927003 2 2 0 3 7.5
STSY707 Seramik Tasarım Kuram ve Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
STSY708 Seramik Tasarım Atelye Proje Gerçekleştirebilme 927003 2 2 0 3 7.5
STSY709 Sıcak-Soğuk Cam Sanatı Kuram ve Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
STSY710 Sıcak-Soğuk Cam Atelye Proje Gerçekleştirebilme 927003 2 2 0 3 7.5
STSY711 Tasarı Geometri ve Perspektif 927003 3 0 0 3 7.5
STSY712 Tasarlama Kuramları ve Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
STSY713 Yaratıcılık ve Kişiselleştirme 927003 3 0 0 3 7.5
STSY714 Görsel Algı Kavramları ve Renk 927003 3 0 0 3 7.5
STSY715 Görsel Kültür ve Sanatsal Okuryazarlıklarda Yöntem Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5
STSY716 Biçim ve Biçimlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
STSY718 Seramik Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
STSY719 Görsel Kültür ve Göstergebilim 927003 3 0 0 3 7.5
STSY720 Mimari Yüzey Tasarımları ve Restorasyon 927003 2 2 0 3 7.5
STSY721 Marka Tasarımı ve Yöntemi 927003 3 0 0 3 7.5
STSY722 Dijital (Sayısal) Ortamda Pazarlama ve Reklam 927003 3 0 0 3 7.5
STSY723 Biyomimikri/Mimetik ve Tasarım 927003 3 0 0 3 7.5
STSY724 Yeni Medya ve Sanat Eğtiminde Etkileşim 927003 3 0 0 3 7.5
STSY725 Tekno-Kültür ve Teknoloji Okuryazarlıkları 927003 3 0 0 3 7.5
STSY726 Sanatta Postmodern Yönsemeler ve Yapıbozumculuk 927003 3 0 0 3 7.5
STSY727 Görsel Retorik ve Sanatsal Manipülasyonlar 927003 3 0 0 3 7.5
STSY728 Yeni Sanat Ekolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
STSY729 Onto-Genetik ve Yapıt Epistemolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
STSY730 Sanatta Dönemselleştirme ve Sanat Tarihsel Konumlandırma 927003 3 0 0 3 7.5
STSY731 Sanat Yönetim ve Konservatizm 927003 3 0 0 3 7.5
STSY732 Kültür Endüstri ve Tüketim Estetiği 927003 3 0 0 3 7.5
STSY733 Malzeme Seçimi ve Tasarımı 927003 3 0 0 3 7.5
STSY734 Eleştirel Sanat Pedagojisi ve Göresel Kültür Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr