Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (programId: 5326, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EST701 Sosyolojizmin Etkisinde Eğitim ve Din Problemi 927003 3 0 0 3 6
EST702 Eğitim ve Değer Problemi 927003 3 0 0 3 6
EST703 Pedagojide ÇağdaşTeoriler 927003 3 0 0 3 6
EST704 Pedagojide Eleştirel Teori 927003 3 0 0 3 6
EST705 Psikolojik Açıdan Çocuk Din ve Eğitim Düşüncesi 927003 3 0 0 3 6
EST706 İslam Filozoflarında Eğitim Metodolojileri 927003 3 0 0 3 6
EST707 Sosyal Değişme Teorileri 927003 3 0 0 3 6
EST708 İslam Düşüncesinde İnsan Bilimleri 927003 3 0 0 3 6
EST709 Eğitim Tarihi, İktidar ve İdeoloji 927003 3 0 0 3 6
EST710 Siyasal Toplumsallaşma ve Eğitim 927003 3 0 0 3 6
EST711 Türk Modernleşmesi ve Eğitim 927003 3 0 0 3 6
EST712 Eğitim ve Kimlik 927003 3 0 0 3 6
EST713 Eğitim Din ve Ahlak 927003 3 0 0 3 6
EST714 Türk Düşüncesinde Değişim 927003 3 0 0 3 6
EST715 Osmanlıca I 927003 3 0 0 3 6
EST716 Osmanlıca II 927003 3 0 0 3 6
EST717 Türk Tarih Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
EST718 Dil Felsefesinde Eğitim Kavramları 927003 3 0 0 3 6
EST719 Eğitim Bilimleri Felsefesine Giriş 927003 3 0 0 3 6
EST720 Eğitim ve Çalışma Hayatı 927003 3 0 0 3 6
EST721 İnsan ve Evren İlişkisi 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EST701 Sosyolojizmin Etkisinde Eğitim ve Din Problemi 927003 3 0 0 3 6
EST702 Eğitim ve Değer Problemi 927003 3 0 0 3 6
EST703 Pedagojide ÇağdaşTeoriler 927003 3 0 0 3 6
EST704 Pedagojide Eleştirel Teori 927003 3 0 0 3 6
EST705 Psikolojik Açıdan Çocuk Din ve Eğitim Düşüncesi 927003 3 0 0 3 6
EST706 İslam Filozoflarında Eğitim Metodolojileri 927003 3 0 0 3 6
EST707 Sosyal Değişme Teorileri 927003 3 0 0 3 6
EST708 İslam Düşüncesinde İnsan Bilimleri 927003 3 0 0 3 6
EST709 Eğitim Tarihi, İktidar ve İdeoloji 927003 3 0 0 3 6
EST710 Siyasal Toplumsallaşma ve Eğitim 927003 3 0 0 3 6
EST711 Türk Modernleşmesi ve Eğitim 927003 3 0 0 3 6
EST712 Eğitim ve Kimlik 927003 3 0 0 3 6
EST713 Eğitim Din ve Ahlak 927003 3 0 0 3 6
EST714 Türk Düşüncesinde Değişim 927003 3 0 0 3 6
EST715 Osmanlıca I 927003 3 0 0 3 6
EST716 Osmanlıca II 927003 3 0 0 3 6
EST717 Türk Tarih Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
EST718 Dil Felsefesinde Eğitim Kavramları 927003 3 0 0 3 6
EST719 Eğitim Bilimleri Felsefesine Giriş 927003 3 0 0 3 6
EST720 Eğitim ve Çalışma Hayatı 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr