Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veteriner Histoloji ve Embriyoloji (programId: 5332, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE- Seçmeli 1 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VHE701 Histoloji Tekniğinde Yeni Gelişmeler 927003 3 0 0 3 6
VHE702 Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Organogenez 927003 3 0 0 3 6
VHE703 Memeli ve Kanatlıların Sindirim Sistemlerinin Karşılaştırılmalı Histofizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
VHE704 Hematopoez ve Bağışıklık Sisteminde Kan Hücreleri 927003 3 0 0 3 6
VHE705 Mikroskopi ve Mikrofotoğrafi 927003 2 2 0 3 6
VHE706 Memeli Evcil Hayvanlarda İmplantasyon ve Plasentasyon Tipleri ile Histofizyolojik Özellikleri 927003 3 0 0 3 6
VHE707 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Epidermis ile Dermisin Yapısal Histofizyolojik Özellikleri 927003 3 0 0 3 6
VHE708 Hücre Siklusu ve Apoptosis 927003 1 2 0 2 6
VHE709 Kas Doku ve İnnervasyonu 927003 1 0 0 1 6
VHE710 Nöroendokrin Hipotalamo-Hipofizer Sistem (NHS) Histolojisi 927003 3 0 0 3 6
VHE711 Western Blot Yöntemi 927003 3 0 0 3 6
VHE712 Işık Mikroskopide İmmun İşaretleme Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
VHE713 Köken Hücreler, Büyüme Faktörleri ve Farklılaşmaları 927003 3 0 0 3 6
VHE714 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Nefronun Histolojik ve Histofizyolojik Özellikleri 927003 2 0 0 2 6
VHE715 Organizmadaki Hücresel Bariyerler 927003 3 0 0 3 6
VHE716 Dişi Genital Sistem Histolojisi 927003 3 0 0 3 6
VHE717 Erkek Genital Sistem Histolojisi 927003 3 0 0 3 6
VHE718 Hücre Membranının Histofizyolojik Özellikleri ve Madde Transportu 927003 2 1 0 3 6
VHE719 İmmun Sistem Histolojisi 927003 2 1 0 3 6
VHE720 Histokimyasal Metodlar 927003 3 0 0 3 6
VHE721 Histoloji Laboratuvarında Kullanılan Moleküler Teknikler 927003 2 0 0 2 6
VHE722 Deney Hayvanlarının Karşılaştırmalı Histolojisi 927003 2 1 0 3 6
VHE723 Histolojik Preparat Hazırlama ve Tanı Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VHE724 Et ve Et Ürünlerinde Histolojik Analizler 927003 2 1 0 3 6
VHE727 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VHE701 Histoloji Tekniğinde Yeni Gelişmeler 927003 3 0 0 3 6
VHE702 Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Organogenez 927003 3 0 0 3 6
VHE703 Memeli ve Kanatlıların Sindirim Sistemlerinin Karşılaştırılmalı Histofizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
VHE704 Hematopoez ve Bağışıklık Sisteminde Kan Hücreleri 927003 3 0 0 3 6
VHE705 Mikroskopi ve Mikrofotoğrafi 927003 2 2 0 3 6
VHE706 Memeli Evcil Hayvanlarda İmplantasyon ve Plasentasyon Tipleri ile Histofizyolojik Özellikleri 927003 3 0 0 3 6
VHE707 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Epidermis ile Dermisin Yapısal Histofizyolojik Özellikleri 927003 3 0 0 3 6
VHE708 Hücre Siklusu ve Apoptosis 927003 1 2 0 2 6
VHE709 Kas Doku ve İnnervasyonu 927003 1 0 0 1 6
VHE710 Nöroendokrin Hipotalamo-Hipofizer Sistem (NHS) Histolojisi 927003 3 0 0 3 6
VHE711 Western Blot Yöntemi 927003 3 0 0 3 6
VHE712 Işık Mikroskopide İmmun İşaretleme Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
VHE713 Köken Hücreler, Büyüme Faktörleri ve Farklılaşmaları 927003 3 0 0 3 6
VHE714 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Nefronun Histolojik ve Histofizyolojik Özellikleri 927003 2 0 0 2 6
VHE715 Organizmadaki Hücresel Bariyerler 927003 3 0 0 3 6
VHE716 Dişi Genital Sistem Histolojisi 927003 3 0 0 3 6
VHE717 Erkek Genital Sistem Histolojisi 927003 3 0 0 3 6
VHE718 Hücre Membranının Histofizyolojik Özellikleri ve Madde Transportu 927003 2 1 0 3 6
VHE719 İmmun Sistem Histolojisi 927003 2 1 0 3 6
VHE720 Histokimyasal Metodlar 927003 3 0 0 3 6
VHE721 Histoloji Laboratuvarında Kullanılan Moleküler Teknikler 927003 2 0 0 2 6
VHE722 Deney Hayvanlarının Karşılaştırmalı Histolojisi 927003 2 1 0 3 6
VHE723 Histolojik Preparat Hazırlama ve Tanı Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VHE724 Et ve Et Ürünlerinde Histolojik Analizler 927003 2 1 0 3 6
VHE727 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr