Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Parazitolojisi (programId: 5339, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İVPZ763 Zoonotic Parasites 927003 2 2 0 3 6
VPZ702 Temel Parazitoloji ve Kavramlar 927003 3 0 0 3 6
VPZ703 Parazitolojik Rutin Tanı Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VPZ717 Klinik Parazitoloji 927003 2 2 0 3 6
VPZ723 Antiparaziter İlaçlar ve Kullanım Şekilleri 927003 2 0 0 2 6
VPZ738 Domuzların Paraziter Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VPZ745 Parazitik İnsektalar 927003 2 2 0 3 6
VPZ746 Kedi-Köpek Parazitleri 927003 2 2 0 3 6
VPZ747 Paraziter İmmünoloji ve Aşı Çalışmaları 927003 3 0 0 3 6
VPZ748 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
VPZ749 Arı ve İpekböceği Parazitleri 927003 2 1 0 3 6
VPZ750 Evcil Hayvanlarda Helmint Hastalıkları I 927003 2 2 0 3 6
VPZ751 Keneler ve Akarlar 927003 2 2 0 3 6
VPZ752 Evcil Ruminantların Parazitleri 927003 2 2 0 3 6
VPZ753 Moleküler ve Serolojik Tanı Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VPZ754 Parazitlerin Toplanması ve Saklanması ve İdentifikasyonu 927003 2 2 0 3 6
VPZ755 Tektırnaklı Hayvanların Parazitleri 927003 2 1 0 3 6
VPZ756 Kan Parazitleri ve Epidemiyolojisi 927003 2 0 0 2 6
VPZ757 Parazit Protoozoonlar I 927003 2 2 0 3 6
VPZ758 Evcil Hayvanların Helmint Hastalıkları II 927003 2 2 0 3 6
VPZ759 Kanatlı Hayvanların Parazitleri 927003 2 2 0 3 6
VPZ760 Sucul Hayvanların Parazitleri 927003 2 2 0 3 6
VPZ761 Parazitolojide İn Vitro Kültür 927003 2 0 0 2 6
VPZ762 Parazit Protoozoonlar II 927003 2 2 0 3 6
VPZ763 Zoonoz Parazitler 927003 2 2 0 3 6
VPZ764 Paraziter Hastalıkların Epidemiyolojisi ve Korunma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VPZ765 Laboratuar Hayvanlarının Paraziter Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VPZ766 Hayvanat Bahçeleri ve Yabani Hayvanlarda Paraziter Hastalıklar 927003 2 2 0 3 6
VPZ767 Et ve Balık Muayenesi Yönünden Parazitler 927003 2 2 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VPZ702 Temel Parazitoloji ve Kavramlar 927003 3 0 0 3 6
VPZ703 Parazitolojik Rutin Tanı Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VPZ717 Klinik Parazitoloji 927003 2 2 0 3 6
VPZ723 Antiparaziter İlaçlar ve Kullanım Şekilleri 927003 2 0 0 2 6
VPZ738 Domuzların Paraziter Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VPZ745 Parazitik İnsektalar 927003 2 2 0 3 6
VPZ746 Kedi-Köpek Parazitleri 927003 2 2 0 3 6
VPZ747 Paraziter İmmünoloji ve Aşı Çalışmaları 927003 3 0 0 3 6
VPZ748 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
VPZ749 Arı ve İpekböceği Parazitleri 927003 2 1 0 3 6
VPZ750 Evcil Hayvanlarda Helmint Hastalıkları I 927003 2 2 0 3 6
VPZ751 Keneler ve Akarlar 927003 2 2 0 3 6
VPZ752 Evcil Ruminantların Parazitleri 927003 2 2 0 3 6
VPZ753 Moleküler ve Serolojik Tanı Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VPZ754 Parazitlerin Toplanması ve Saklanması ve İdentifikasyonu 927003 2 2 0 3 6
VPZ755 Tektırnaklı Hayvanların Parazitleri 927003 2 1 0 3 6
VPZ756 Kan Parazitleri ve Epidemiyolojisi 927003 2 0 0 2 6
VPZ757 Parazit Protoozoonlar I 927003 2 2 0 3 6
VPZ758 Evcil Hayvanların Helmint Hastalıkları II 927003 2 2 0 3 6
VPZ759 Kanatlı Hayvanların Parazitleri 927003 2 2 0 3 6
VPZ760 Sucul Hayvanların Parazitleri 927003 2 2 0 3 6
VPZ761 Parazitolojide İn Vitro Kültür 927003 2 0 0 2 6
VPZ762 Parazit Protoozoonlar II 927003 2 2 0 3 6
VPZ763 Zoonoz Parazitler 927003 2 2 0 3 6
VPZ764 Paraziter Hastalıkların Epidemiyolojisi ve Korunma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VPZ765 Laboratuar Hayvanlarının Paraziter Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VPZ766 Hayvanat Bahçeleri ve Yabani Hayvanlarda Paraziter Hastalıklar 927003 2 2 0 3 6
VPZ767 Et ve Balık Muayenesi Yönünden Parazitler 927003 2 2 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr