Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Arkeoloji (programId: 5348, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMDR Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBESEMDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ARK703 Anadolu Maden Sanatı 927003 3 0 0 3 7.5
ARK704 Urartu Maden Sanatı 927003 3 0 0 3 7.5
ARK705 Mezopotamya Tarihi ve Sanatı 927003 3 0 0 3 7.5
ARK706 Yeni Assur Arkeolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK707 Antik Çağ Sanatında Süsleme ve Dekorasyon 927003 3 0 0 3 7.5
ARK708 Mezopotamya Sanatında Tanrılar, Karışık Yaratıklar ve Sembolleri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK709 Anadolu Uygarlıklarında Tanrılar, Karışık Yaratıklar ve Sembolleri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK710 Yunan ve Roma Sanatında Karışık Yaratıklar 927003 3 0 0 3 7.5
ARK711 Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönemde Mimariye Bağlı Heykeltıraşlık 927003 3 0 0 3 7.5
ARK712 Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönemde Mezar Anıtları Ve Lahitlerde Plastik 927003 3 0 0 3 7.5
ARK713 Roma Döneminde Mimariye Bağlı Heykeltıraşlık 927003 3 0 0 3 7.5
ARK714 Roma İmparatorluk Dönemi Mezar Anıtları ve Lahitlerde Plastik 927003 3 0 0 3 7.5
ARK715 Prehistorik-Protohistorik Çağ’da Anadolu-Balkan İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK716 Orta Tunç Çağı’nda Anadolu 927003 3 0 0 3 7.5
ARK718 Antik Çağ’da Kült 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ARK703 Anadolu Maden Sanatı 927003 3 0 0 3 7.5
ARK704 Urartu Maden Sanatı 927003 3 0 0 3 7.5
ARK705 Mezopotamya Tarihi ve Sanatı 927003 3 0 0 3 7.5
ARK706 Yeni Assur Arkeolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK707 Antik Çağ Sanatında Süsleme ve Dekorasyon 927003 3 0 0 3 7.5
ARK708 Mezopotamya Sanatında Tanrılar, Karışık Yaratıklar ve Sembolleri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK709 Anadolu Uygarlıklarında Tanrılar, Karışık Yaratıklar ve Sembolleri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK710 Yunan ve Roma Sanatında Karışık Yaratıklar 927003 3 0 0 3 7.5
ARK711 Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönemde Mimariye Bağlı Heykeltıraşlık 927003 3 0 0 3 7.5
ARK712 Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönemde Mezar Anıtları Ve Lahitlerde Plastik 927003 3 0 0 3 7.5
ARK713 Roma Döneminde Mimariye Bağlı Heykeltıraşlık 927003 3 0 0 3 7.5
ARK714 Roma İmparatorluk Dönemi Mezar Anıtları ve Lahitlerde Plastik 927003 3 0 0 3 7.5
ARK715 Prehistorik-Protohistorik Çağ’da Anadolu-Balkan İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK716 Orta Tunç Çağı’nda Anadolu 927003 3 0 0 3 7.5
ARK718 Antik Çağ’da Kült 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr