Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sürdürülebilir Tarım (DSPL) (programId: 5357, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBS-1 Seçmeli I 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBS-2 Seçmeli II 927003 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SET701 Endofitik Mikroorganizmaların Tarımda Kullanım Olanakları 927003 3 0 0 3 7.5
SET702 Sürdürülebilir Tarımda Biyolojik Mücadele Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SET703 Sürdürülebilir Tarımda Zararlı Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SET704 Sürdürülebilir Tarımda Bitki Hastalıkları Yönetimi 927003 0 0 0 3 7.5
SET705 Sürdürülebilir Tarımda Virüs Hastalıkları İle Mücadelede Yeni Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
SET706 Tohum Çimlenme Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
SET707 Bitki Mikroorganizma İlişkileri-Mikoriza 927003 3 0 0 3 7.5
SET708 Balık Stoklarının Tesbiti ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SET709 Balık Populasyonlarında Biyoistatistik Hesaplamalar Ve Yorumlanması 927003 3 0 0 3 7.5
SET710 Sürdürülebilir Etkin Tarımda Yapay Zeka Uygulamaları 927003 3 2 0 4 7.5
SET711 Tarımda İz Elementler 927003 2 2 0 3 7.5
SET712 Yaprak Gübrelenmesi 927003 2 0 0 2 7.5
SET713 Toprak Enzimleri 927003 3 0 0 3 7.5
SET714 Deneysel Toprak Fiziği 927003 2 2 0 3 7.5
SET715 Toprak Organik Maddesi 927003 2 2 0 3 7.5
SET716 Artıkların ve Atıkların Kullanılması 927003 3 0 0 3 7.5
SET717 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
SET718 Organik Topraklar ve Yönetimleri 927003 2 0 0 2 7.5
SET719 Yem Bitkileri ve Sürdürülebilir Tarım 927003 3 0 0 3 7.5
SET720 Biyolojik Çeşitlilik ve Sürdürülebilir Tarımdaki Rolü 927003 3 0 0 3 7.5
SET721 Biyodinamik Tarım 927003 2 2 0 3 7.5
SET722 Ekim Nöbeti ve Sürdürülebilir Tarım 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SET701 Endofitik Mikroorganizmaların Tarımda Kullanım Olanakları 927003 3 0 0 3 7.5
SET702 Sürdürülebilir Tarımda Biyolojik Mücadele Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SET703 Sürdürülebilir Tarımda Zararlı Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SET704 Sürdürülebilir Tarımda Bitki Hastalıkları Yönetimi 927003 0 0 0 3 7.5
SET705 Sürdürülebilir Tarımda Virüs Hastalıkları İle Mücadelede Yeni Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
SET706 Tohum Çimlenme Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
SET707 Bitki Mikroorganizma İlişkileri-Mikoriza 927003 3 0 0 3 7.5
SET708 Balık Stoklarının Tesbiti ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SET709 Balık Populasyonlarında Biyoistatistik Hesaplamalar Ve Yorumlanması 927003 3 0 0 3 7.5
SET710 Sürdürülebilir Etkin Tarımda Yapay Zeka Uygulamaları 927003 3 2 0 4 7.5
SET711 Tarımda İz Elementler 927003 2 2 0 3 7.5
SET712 Yaprak Gübrelenmesi 927003 2 0 0 2 7.5
SET713 Toprak Enzimleri 927003 3 0 0 3 7.5
SET714 Deneysel Toprak Fiziği 927003 2 2 0 3 7.5
SET715 Toprak Organik Maddesi 927003 2 2 0 3 7.5
SET716 Artıkların ve Atıkların Kullanılması 927003 3 0 0 3 7.5
SET717 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
SET718 Organik Topraklar ve Yönetimleri 927003 2 0 0 2 7.5
SET719 Yem Bitkileri ve Sürdürülebilir Tarım 927003 3 0 0 3 7.5
SET720 Biyolojik Çeşitlilik ve Sürdürülebilir Tarımdaki Rolü 927003 3 0 0 3 7.5
SET721 Biyodinamik Tarım 927003 2 2 0 3 7.5
SET722 Ekim Nöbeti ve Sürdürülebilir Tarım 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr