Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, (programId: 5364, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
EBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
EBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
RES701 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller 927003 2 0 0 2 7.5
RES702 Sanat Eğitiminde Yöntem Geliştirme 927003 2 0 0 2 7.5
RES703 Görsel Algı ve Yaratıcılık 927003 2 0 0 2 7.5
RES704 Çağdaş Sanat ve Yorumu 927003 2 0 0 2 7.5
RES705 Resim Atölye Öğretim Yöntemleri (Biçimlendirme) 927003 4 0 0 4 7.5
RES706 Resim Atölye Öğretim Yöntemleri (İfade) 927003 4 0 0 4 7.5
RES707 Grafik Tasarımı Alan Disiplinleri Öğretim Yöntemlerine Giriş 927003 4 0 0 4 7.5
RES708 Grafik Tasarımı Alan Disiplinleri Öğretim Yöntemleri 927003 4 0 0 4 7.5
RES710 Heykelde Teknik Sunum ve Yöntemleri 927003 4 0 0 4 7.5
RES711 Biçim ve Biçimlendirme 927003 4 0 0 4 7.5
RES712 Atölye Tasarım Öğretim Yöntemleri 927003 4 0 0 4 7.5
RES713 Özgün Baskı (Litografi) Atölye Öğretim Yöntemleri 927003 4 0 0 4 7.5
RES714 Özgün Baskı (Serigrafi) Atölye Öğretim Yöntemleri 927003 4 0 0 4 7.5
RES716 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri Üzerine Çağdaş Eğilimler 927003 4 0 0 4 7.5
RES717 Tasarım Kuramları ve Yöntemleri 927003 2 0 0 2 7.5
RES718 Postmodern Sanat Eğitimi 927003 2 0 0 2 7.5
RES719 Estetik 927003 2 0 0 2 7.5
RES720 Çağdaş Türk Resmi 927003 2 0 0 2 7.5
RES721 Canlandırma Teknikleri I 927003 3 0 0 3 7.5
RES723 Sanat ve Estetik Kuramları 927003 2 0 0 2 7.5
RES724 Deneysel Tipografi 927003 2 0 0 2 7.5
RES725 Karşı Estetik 927003 2 0 0 2 7.5
RES726 Yaşayan Mitoloji ve İkonografi 927003 3 0 0 3 7.5
RES727 Modernizm ve Modernlik 927003 2 0 0 2 7.5
RES728 Sanat Eseri İnceleme ve Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
RES729 Kentsel Mekanlarda Dış Cephe Projeleri 927003 3 0 0 3 7.5
RES730 3B (Boyutlu) Modelleme ve Canlandırma 927003 3 0 0 3 7.5
RES731 3B (Boyutlu) Karakter Modelleme 927003 3 0 0 3 7.5
RES732 Kentsel Alana Müdahale 927003 3 0 0 3 7.5
RES735 Türk Mitolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
RES736 Resim Sanatında Dizisellik 927003 3 0 0 3 7.5
RES737 1940 Sonrası Modern Resim 927003 3 0 0 3 7.5
RES738 Modern Tipografi 927003 2 0 0 2 7.5
RES739 Bilgisayarda 3B Modelleme Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
RES740 Görsel Kültür Eğitimi 927003 2 0 0 2 7.5
RES741 Sanatta Modernizm 927003 3 0 0 3 7.5
RES742 Görselleştirme-Modelleme Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
RES743 Yapı Seramiği Uygulamaları I 927003 3 3 0 5 7.5
RES744 Yapı Seramiği Uygulamaları II 927003 3 3 0 5 7.5
RES745 Seramik Atölye Öğretim Yöntemleri I 927003 2 0 0 2 7.5
RES746 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı II 927003 2 0 0 2 7.5
RES747 Çağdaş Sanatta Malzeme ve Teknik 927003 4 0 0 4 7.5
RES748 Seramik Tasarım Atölye Yöntemleri II 927003 4 0 0 4 7.5
RES750 Sanatta Çağdaş Uygulamalar 927003 2 2 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
RES701 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller 927003 2 0 0 2 7.5
RES702 Sanat Eğitiminde Yöntem Geliştirme 927003 2 0 0 2 7.5
RES703 Görsel Algı ve Yaratıcılık 927003 2 0 0 2 7.5
RES704 Çağdaş Sanat ve Yorumu 927003 2 0 0 2 7.5
RES705 Resim Atölye Öğretim Yöntemleri (Biçimlendirme) 927003 4 0 0 4 7.5
RES706 Resim Atölye Öğretim Yöntemleri (İfade) 927003 4 0 0 4 7.5
RES707 Grafik Tasarımı Alan Disiplinleri Öğretim Yöntemlerine Giriş 927003 4 0 0 4 7.5
RES708 Grafik Tasarımı Alan Disiplinleri Öğretim Yöntemleri 927003 4 0 0 4 7.5
RES710 Heykelde Teknik Sunum ve Yöntemleri 927003 4 0 0 4 7.5
RES711 Biçim ve Biçimlendirme 927003 4 0 0 4 7.5
RES712 Atölye Tasarım Öğretim Yöntemleri 927003 4 0 0 4 7.5
RES713 Özgün Baskı (Litografi) Atölye Öğretim Yöntemleri 927003 4 0 0 4 7.5
RES714 Özgün Baskı (Serigrafi) Atölye Öğretim Yöntemleri 927003 4 0 0 4 7.5
RES716 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri Üzerine Çağdaş Eğilimler 927003 4 0 0 4 7.5
RES717 Tasarım Kuramları ve Yöntemleri 927003 2 0 0 2 7.5
RES718 Postmodern Sanat Eğitimi 927003 2 0 0 2 7.5
RES719 Estetik 927003 2 0 0 2 7.5
RES720 Çağdaş Türk Resmi 927003 2 0 0 2 7.5
RES721 Canlandırma Teknikleri I 927003 3 0 0 3 7.5
RES723 Sanat ve Estetik Kuramları 927003 2 0 0 2 7.5
RES724 Deneysel Tipografi 927003 2 0 0 2 7.5
RES725 Karşı Estetik 927003 2 0 0 2 7.5
RES726 Yaşayan Mitoloji ve İkonografi 927003 3 0 0 3 7.5
RES727 Modernizm ve Modernlik 927003 2 0 0 2 7.5
RES728 Sanat Eseri İnceleme ve Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
RES729 Kentsel Mekanlarda Dış Cephe Projeleri 927003 3 0 0 3 7.5
RES730 3B (Boyutlu) Modelleme ve Canlandırma 927003 3 0 0 3 7.5
RES731 3B (Boyutlu) Karakter Modelleme 927003 3 0 0 3 7.5
RES732 Kentsel Alana Müdahale 927003 3 0 0 3 7.5
RES735 Türk Mitolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
RES736 Resim Sanatında Dizisellik 927003 3 0 0 3 7.5
RES737 1940 Sonrası Modern Resim 927003 3 0 0 3 7.5
RES738 Modern Tipografi 927003 2 0 0 2 7.5
RES739 Bilgisayarda 3B Modelleme Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
RES740 Görsel Kültür Eğitimi 927003 2 0 0 2 7.5
RES741 Sanatta Modernizm 927003 3 0 0 3 7.5
RES742 Görselleştirme-Modelleme Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
RES743 Yapı Seramiği Uygulamaları I 927003 3 3 0 5 7.5
RES744 Yapı Seramiği Uygulamaları II 927003 3 3 0 5 7.5
RES745 Seramik Atölye Öğretim Yöntemleri I 927003 2 0 0 2 7.5
RES746 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı II 927003 2 0 0 2 7.5
RES747 Çağdaş Sanatta Malzeme ve Teknik 927003 4 0 0 4 7.5
RES748 Seramik Tasarım Atölye Yöntemleri II 927003 4 0 0 4 7.5
RES750 Sanatta Çağdaş Uygulamalar 927003 2 2 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr