Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, (programId: 5366, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
EBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
GSESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
LUETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MÜZ701 Müzik Eğitiminde Program Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ702 Müzik Eğitiminde Program Değerlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ703 Müzik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ704 Müzik ve Bilgisayar Teknolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ705 Müzik Eğitimi Araştırmalarında Konu Yönelimleri-I 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ706 Müzik Eğitimi Araştırmalarında Konu Yönelimleri-II 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ707 Fonksiyonel Armoni-I 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ708 Fonksiyonel Armoni-II 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ709 Doğaçlama ve Soundpainting-I 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ710 Doğaçlama ve Soundpainting-II 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ711 Müzik Edebiyatı-I 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ712 Müzik Edebiyatı-II 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ713 Dünya Müzik Kültürleri 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ714 Geleneksel Türk Müziğinde Çokseslilik 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ715 Türkiye'de Müzik Modernleşmesi 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ716 Piyano Eğitiminde İlke ve Yöntemler 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ717 Oda Müziği-I 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ718 Oda Müziği-II 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ731 Piyano İle Seslendirme ve Yorumlama-I 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ732 Piyano İle Seslendirme ve Yorumlama-II 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ733 Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-I 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ734 Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-II 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ735 Viyola İle Seslendirme ve Yorumlama-I 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ736 Viyola İle Seslendirme ve Yorumlama-II 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ737 Gitar İle Seslendirme ve Yorumlama-I 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ738 Gitar İle Seslendirme ve Yorumlama-II 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ739 Flüt İle Seslendirme ve Yorumlama-I 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ740 Flüt İle Seslendirme ve Yorumlama-II 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ741 Bağlama İle Seslendirme ve Yorumlama-I 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ742 Bağlama İle Seslendirme ve Yorumlama-II 927003 2 1 0 2 7.5
MÜZ745 Beden Perküsyonu 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ747 Müzik Öğretiminde Pedagojik Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ748 Müzik Öğretiminde Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ749 Müzik Teorisi Öğretiminde Yöntem ve Teknikler I 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ750 Müzik Teorisi Öğretiminde Yöntem ve Teknikler II 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ751 Koro Şefliği Beden Dili Yönetimi ve Müzikalite 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ752 Viyonolsel ile Seslendirme ve Yorumlama I 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ753 Viyonolsel ile Seslendirme ve Yorumlama II 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ754 Müzik Eğitiminde Kodaly Yöntemi ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MÜZ701 Müzik Eğitiminde Program Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ702 Müzik Eğitiminde Program Değerlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ703 Müzik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ704 Müzik ve Bilgisayar Teknolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ705 Müzik Eğitimi Araştırmalarında Konu Yönelimleri-I 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ706 Müzik Eğitimi Araştırmalarında Konu Yönelimleri-II 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ707 Fonksiyonel Armoni-I 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ708 Fonksiyonel Armoni-II 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ709 Doğaçlama ve Soundpainting-I 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ710 Doğaçlama ve Soundpainting-II 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ711 Müzik Edebiyatı-I 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ712 Müzik Edebiyatı-II 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ713 Dünya Müzik Kültürleri 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ714 Geleneksel Türk Müziğinde Çokseslilik 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ715 Türkiye'de Müzik Modernleşmesi 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ716 Piyano Eğitiminde İlke ve Yöntemler 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ717 Oda Müziği-I 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ718 Oda Müziği-II 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ731 Piyano İle Seslendirme ve Yorumlama-I 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ732 Piyano İle Seslendirme ve Yorumlama-II 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ733 Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-I 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ734 Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-II 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ735 Viyola İle Seslendirme ve Yorumlama-I 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ736 Viyola İle Seslendirme ve Yorumlama-II 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ737 Gitar İle Seslendirme ve Yorumlama-I 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ738 Gitar İle Seslendirme ve Yorumlama-II 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ739 Flüt İle Seslendirme ve Yorumlama-I 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ740 Flüt İle Seslendirme ve Yorumlama-II 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ741 Bağlama İle Seslendirme ve Yorumlama-I 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ742 Bağlama İle Seslendirme ve Yorumlama-II 927003 2 1 0 2 7.5
MÜZ745 Beden Perküsyonu 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ747 Müzik Öğretiminde Pedagojik Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ748 Müzik Öğretiminde Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ749 Müzik Teorisi Öğretiminde Yöntem ve Teknikler I 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ750 Müzik Teorisi Öğretiminde Yöntem ve Teknikler II 927003 2 1 0 3 7.5
MÜZ751 Koro Şefliği Beden Dili Yönetimi ve Müzikalite 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ752 Viyonolsel ile Seslendirme ve Yorumlama I 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ753 Viyonolsel ile Seslendirme ve Yorumlama II 927003 3 0 0 3 7.5
MÜZ754 Müzik Eğitiminde Kodaly Yöntemi ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr