Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü - Coğrafya Anabilim Dalı Başkanlığı, Coğrafya (Doktora) (programId: 5163)

Müfredat

6495 - Coğrafya Dr 2023
Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler Dr Seçmeli 3 0 0 3 8


Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE2 Seçmeli Dersler Dr Seçmeli 3 0 0 3 0
LUESMN Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUETZ Tez Zorunlu 0 1 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

6495 - Coğrafya Dr 2023
Dönem: 1 SBE1 - Seçmeli Dersler Dr
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS Ders Notları
COĞ717 Türkiye'de Kırsal Konut Mimarisi ve Kültürel Özellikleri 3 0 0 3 7.5
COĞ715 İnsan-Çevre Sistemleri ve Sürdürebilirlik Üzerine Coğrafi Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
COĞ704 Dünya'daki Sulak Alanlar 3 0 0 3 7.5
COĞ714 Toprak Erozyonu ve Korunması 3 0 0 3 7.5
COĞ707 Yöre Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
COĞ705 Dünya İklimleri 3 0 0 3 7.5
COĞ711 Türkiye'nin Doğal Mağraları ve Mağralardan Yararlanma 3 0 0 3 7.5
COĞ706 İklim Değişmesi ve Salınımları 3 0 0 3 7.5
COĞ723 Şehirsel Koruma 3 0 0 3 7.5
COĞ724 Kır Coğrafyası Çalışmaları 3 0 0 3 7.5
COĞ716 Kültürel Coğrafya 3 0 0 3 7.5
COĞ710 Kıyı Şekilleri ve Süreçleri ve Türkiye'den Örnekler 3 0 0 3 7.5
COĞ728 Ekonomik Coğrafyada Çağdaş Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
COĞ721 Şehir Turizmi 3 0 0 3 7.5
COĞ708 Deniz ve Kıyı Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
COĞ712 Türkiye'de Atmosferik Kökenli Doğal Afetler ve Sonuçları 3 0 0 3 7.5
COĞ718 Koruma Alanları Yönetimi 3 0 0 3 7.5
COĞ719 Şehiriçi Arazi Kullanımı 3 0 0 3 7.5
COĞ722 Şehir Coğrafyası Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
COĞ726 Çevre ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
COĞ727 Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi 3 0 0 3 7.5
COĞ720 Eko-Turizm 3 0 0 3 7.5
COĞ703 Denizaltı Jeolojisi ve Jeomorfoloji 3 0 0 3 7.5
COĞ713 Karst Ekosistemi ve Karstik Alanlardan Yararlanma 3 0 0 3 7.5
COĞ725 Beşeri Coğrafya'da Bilgisayar Ortamında Veri Analizi 3 0 0 3 7.5
COĞ709 Coğrafya Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5


Dönem: 2 SBE2 - Seçmeli Dersler Dr
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS Ders Notları
COĞ728 Ekonomik Coğrafyada Çağdaş Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
COĞ714 Toprak Erozyonu ve Korunması 3 0 0 3 7.5
COĞ722 Şehir Coğrafyası Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
COĞ709 Coğrafya Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
COĞ721 Şehir Turizmi 3 0 0 3 7.5
COĞ708 Deniz ve Kıyı Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
COĞ712 Türkiye'de Atmosferik Kökenli Doğal Afetler ve Sonuçları 3 0 0 3 7.5
COĞ711 Türkiye'nin Doğal Mağraları ve Mağralardan Yararlanma 3 0 0 3 7.5
COĞ705 Dünya İklimleri 3 0 0 3 7.5
COĞ719 Şehiriçi Arazi Kullanımı 3 0 0 3 7.5
COĞ704 Dünya'daki Sulak Alanlar 3 0 0 3 7.5
COĞ715 İnsan-Çevre Sistemleri ve Sürdürebilirlik Üzerine Coğrafi Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
COĞ727 Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi 3 0 0 3 7.5
COĞ707 Yöre Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
COĞ725 Beşeri Coğrafya'da Bilgisayar Ortamında Veri Analizi 3 0 0 3 7.5
COĞ706 İklim Değişmesi ve Salınımları 3 0 0 3 7.5
COĞ717 Türkiye'de Kırsal Konut Mimarisi ve Kültürel Özellikleri 3 0 0 3 7.5
COĞ718 Koruma Alanları Yönetimi 3 0 0 3 7.5
COĞ720 Eko-Turizm 3 0 0 3 7.5
COĞ716 Kültürel Coğrafya 3 0 0 3 7.5
COĞ723 Şehirsel Koruma 3 0 0 3 7.5
COĞ726 Çevre ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
COĞ724 Kır Coğrafyası Çalışmaları 3 0 0 3 7.5
COĞ703 Denizaltı Jeolojisi ve Jeomorfoloji 3 0 0 3 7.5
COĞ713 Karst Ekosistemi ve Karstik Alanlardan Yararlanma 3 0 0 3 7.5
COĞ710 Kıyı Şekilleri ve Süreçleri ve Türkiye'den Örnekler 3 0 0 3 7.5