Ders Notları

100% Complete (success)
Yıl: , Dönem:
Öğretim Elemani

Prof.Dr.Emine ŞEN TUNÇ

Kitap / Malzeme / Kaynak

Hedefi

Diş sürmesi ve anamolilerini bilir -Natal-neonatal dişi ayırtedebilir- Fizyolojik kök rezorbsiyonu ve diş gelişim sistemini etkileyen faktörleri bilir, -Erüpsiyon hematomunu bilir, Ektopik diş sürmesini tanır-Çocuklarda diş çürükleri ve erken çocukluk çağı çürüklerini tanır,-Başlangıç çürük lezyonlarını ayıreder, -Mekanik ve kimyasal temizliğin önemini bilir,-Koruyucu diş hekimliğinde kullanılan flor, fisssür örtücü gibi malzemeleri tanır,-Dental florozisi bilir

Amacı

Süt dişlerinin gelişimi, yapısı ve anomalileri, çocuk hastada klinik ve radyolojik muayene, ağız hijyeni, süt dişlerinde çürük oluşumu, koruyucu diş hekimliğinde kullanılan malzemeler hakkında bilgi sahibi olmak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Diş Sürmesi ve sürme teorileri DHF_203_D-1 Diş Sürmesi-1.ppt
2 Diş Sürme anomalleri DHF_203_D-2 Diş Sürmesi-2.ppt
3 Süt dişlerinde fizyolojik kök rezorpsiyonu DHF_203_D-3 Fizyolojik Kök Rez..ppt
4 Diş gelişimini etkileyen faktörler DHF_203_D-4 Diş Gelişim Sistemi.ppt
5 Süt dişlerinin morfolojik ve histolojik yapısı DHF_203_D-5 Süt Dişlerinin Morfolojik Özellikleri.docx
6 Çocuklarda diş çürükleri DHF_203_D-6 Diş Çürüğü.docx
7 Çocuklarda diş çürükleri DHF_203_D-7 Süt ve Genç Sürekli Dişlerde Diş Çürüğü.docx
8 Erken çocukluk çağı çürükleri DHF_203_D-8 Erken Çocukluk Çağı Çürükleri.docx
9 Çocuklarda ağız diş sağlığının önemi ve korunması DHF_203_D-9 Ağız Diş Sağlığının Korunması.docx
10 Mekanik ve kimyasal diş temizliği DHF_203_D-10 Beslenme ve Çürük.docx
11 Çocukta beslenme ve çürüğe etkisi DHF_203_D-11 Koruyucu Diş Hekimlikte Kullanılan Malzemeler.pptx
12 Koruyucu diş hekimliğinde kullanılan materyaller DHF_203_D-12 Kazein Fofopeptitler.docx
13 Koruyucu diş hekimliğinde kullanılan materyaller DHF_203_D-13 Koruyucu Diş Hekimlikte Kullanılan Malzemeler.pptx
14 Çocuklarda lokal aneztesi yöntemleri DHF_203_D-14 Lokal Anestezi.docx
15 Snav Haftası Kaynakçalar.docx
16 Snav Haftası DHF203.D PEDODONTİ

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr