Ders Notları

100% Complete (success)
Yıl: , Dönem:
Öğretim Elemani

Prof.Dr.Pınar SÜMER

Kitap / Malzeme / Kaynak

Hedefi

Dental ve tıbbi anamnez alabilmeli, klinik ve radyolojik muayene yöntemlerini klinikte uygulayabilecek seviyede bilmeli, sistemik hastalıkları değerlendirebilmeli, muayene sonucu elde edilen bilgileri değerlendirilip hastalıkların ayırıcı teşhisini yaparak hastalıklara tanı koyabilmeli

Amacı

Hastaların klinik muayene ve radyolojik değerlendirilmeleri için gerekli muayene yöntemleri ve radyolojik uygulamaları, tıbbi anamnezde önemli sistemik hastalıklar ve her hasta için uygun tedavi planlaması için bilgi sahibi olamak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anamnez nedir, anamnez formu değerlendirilmesi, Hasta özgeçmişi ve hasta şikayeti DHF_303_A-1 Dişhekimine gelme sebepleri ve Anamnez.ppt
2 Vital bulgular: solunum,kan basıncı ölçümü, nabız sayısı, ateş DHF_303_A-2 Vital bugular ve muayene yöntemleri.ppt
3 İntraoral muayene DHF_303_A-3 İntraoral muayene.ppt
4 İntraoral tanıda yardımcı yöntemler,pulpa testleri DHF_303_A-4 Vital bugular ve muayene yöntemleri.ppt
5 Ekstraoral muayene DHF_303_A-5 Ekstraoral Muayene.pptx
6 Odontojenik ağrılar DHF_303_A-6 Ağrı mekanizması ve Odontojen Ağrılar.pptx
7 Non Odontojenik ağrılar DHF_303_A-7 Non Odontojen Ağrılar.pptx
8 Sistemik hastalıklar (kardiyovaskiler sistem) DHF_303_A-8 Sistemik Hast. Kalp.ppt
9 Sistemik hastalıklar (endokrin sistem) 9.HAFTA TROİD.docx
10 Dental anomaliler DHF_303_A-10 Diş Anomalileri.doc
11 İntraoral radyografi teknikleri DHF_303_A-11 Okluzal Grafi.ppt
12 İntraoral radyografilerde görülen anatomik landmarklar DHF303.A AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ
13 Ekstraoral radyografi teknikleri DHF_303_A-13 Radyoğrafi Teknikleri.ppt
14 Ekstraoral radyografilerde görülen anatomik landmarklar DHF303.A AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ
15 Snav Haftası KAYNAKLAR.docx
16 Snav Haftası PERİAPİKAL çekim teknikleri.ppt

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr