Ders Notları

100% Complete (success)
Yıl: , Dönem:
Öğretim Elemani

Dr.Öğr.Üy. Aysun ÇAĞLAR TORUN

Kitap / Malzeme / Kaynak

Hedefi

Enfeksiyon bulaşanı ve yayılımını önlenmesinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin ve kurallarının öğrenilmesi

Amacı

Atık yönetimi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarının öğrenilerek, hem sağlık personelinin hem de hastaların enfeksiyondan korunmalarını sağlamak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanımlamalar DHF_313_B-1 Tanımlamalar.pptx
2 Sterilizasyon uygulamaları DHF_313_B-2 Sterilizasyon uygulamaları.ppt
3 Dezenfeksiyon uygulamaları DHF_313_B-3 Dezenfeksiyon uygulamaları.ppt
4 Korunma yöntemleri DHF_313_B-4 Korunma yöntemleri.pptx
5 Steril alan ve özellikleri DHF_313_B-5 Steril alan ve özellikleri.docx
6 Ameliyathane Sterilizasyon ve dezenfeksiyon DHF_313_B-6 Ameliyathane sterilizasyon dezenfeksiyon.ppt
7 Tıbbi atık nedir tanımlamalar DHF_313_B-7 Tıbbi atık nedir tanımlamamlar.pptx
8 Tıbbi atık yönetimi DHF_313_B-8 Tıbbi atık yönetimi.pptx
9 Tıbbi atık yönetimi DHF_313_B-9 Tıbbi atık yönetimi.pptx
10 Diş Hekimliğinde tıbbi atıklar DHF_313_B-10 Diş hekimliğinde tıbbi atıklar.pdf
11 Diş Hekimliğinde tıbbi atık yönetimi DHF_313_B-11 Diş hekimliğinde tıbbi atık yönetimi.pdf
12 Korunma yöntemleri DHF_313_B-12 Korunma yöntemleri.pptx
13 Korunma yöntemleri DHF_313_B-13 Korunma yöntemleri.pptx
14 İş güvenliği DHF_313_B-14 İş güvenliği.pptx
15 Snav Haftası Kaynaklar.docx
16 Snav Haftası DHF313.B TIBBİ ATIK YÖNETİMİ- STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON (SEÇMELİ)

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr