Ders Notları

100% Complete (success)
Yıl: , Dönem:
Öğretim Elemani

Doç.Dr. İsmail UZUN

Kitap / Malzeme / Kaynak

Hedefi

Sağlık hizmetlerin sunumda iletişimin önemini savuna bilmeli, iletişimin tanımını yapabilmeli iletişimin temel bileşenlerini sayabilmeli hasta hekim iletişim tiplerini sayabilmeli,iltişim engelllerini sayabilmeli, tıp etiğinin temel kaynaklarını tanımlaya bilmeli, çeşitli etik karar verme yaklaşımlarını ayırt edebilme, tüm hastaların saygı görme ve eşit hizmet almayı hak ettiklerini açıklayabilmeli, aydınlatılmış onamın temel bileşenlerini tanımlayabilme, karar verme yeterliliği olmayan hastalar için tıbbi kararların nasıl alınması gerektiğini açıklayabilme ve mesleki gizlilik ilkesini nasıl haklı çıkarıldığını açıklayabilme,malpraktis,olağan dışı durumlar, kişilerin iş sosyal yaşamı dışındaki sorunlara ilşkin etik yaklaşımları kavrama, mesleki uygulamaların hekim hakları, mesleki dayanışma ve iyi hekim değerleri çerçevesinde yürütülmesi konusunda etik tutum kazanma

Amacı

Öğrencilere doktor-hasta iletişimini kolaylaştıracak iletişim temel bilgisi kazandırmak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel iletişim DHF_403_C-1 Temel iletişim.pptx
2 Tıp Eğitimi iletişimi DHF_403_C-2 Tıp Eğitimi İletişimi.pptx
3 Empati DHF_403_C-3 Empati.pptx
4 Hasta hekim iletişim temel ilkeleri DHF_403_C-4 Hasta Hekim İletişimi Temel İlkeleri.pptx
5 Hasta merkezli yaklaşım DHF_403_C-5 Hasta Merkezli Yaklaşım.pptx
6 Biyopisiko sosyal yaklaşım DHF_403_C-6 Biyopisiko sosyal yaklaşım.pptx
7 Hasta karşılanması-kimlik bilgileri-ana yakınma DHF_403_C-7 Hasta karşılanması-kimlik bilgileri-ana yakınma.pptx
8 Hasta bakış açısı-geçmiş tıbbi öykü-şimdiki sağlık durumu DHF_403_C-8 Hasta bakış açısı geçmiş tıbbı öykü şimdiki sağlık durumu.pptx
9 Aile öyküsü-kişsel ve sosyal durum DHF_403_C-9 Aile öyküsü-kişisel ve sosyal durum.pptx
10 Hasta hekim görüşmesinde zor durumlar DHF_403_C-10 Hasta hekim görüşmesinde zorluklar.pptx
11 Sıtandardize hasta görüşmesi DHF_403_C-11 Standardize hasta görüşmesi.pptx
12 Sistemlerin gözden geçirilmesi-görüşmenin bitirilmesi DHF403.C DİŞ HEKİMLİĞİNDE HASTA HEKİM İLETİŞİMİ
13 Hasta kayıtları DHF_403_C-13 Hasta kayıtları.pptx
14 Hasta kayıtları DHF_403_C-14 Hasta kayıtları.pptx
15 Snav Haftası (Umut Hocanın KAYNAKLAR).docx
16 Snav Haftası kaynaklar.docx
31 Snav Haftası
32 Snav Haftası

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr