Ders Notları

80% Complete (success)

Eğitim Fakültesi Dekanlığı - Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ÇAP (programId: 5541)

Müfredat

5467 - ÖZEL EĞİTİM - PDR ÇAP 2018
Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi T U L Kredi AKTS Ders Notları
PDAE103 Kültürel Antropoloji Zorunlu 2 0 0 2 4
PDAE105 Psikolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2 4


Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi T U L Kredi AKTS Ders Notları
PDAE108 Fizyolojik Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2 4


Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi T U L Kredi AKTS Ders Notları
PDAE201 Öğrenme Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 4
PDAE203 Temel İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 4
PDAE205 Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2 4
PDAE209 Gelişim Psikolojisi II Zorunlu 2 0 0 2 4


Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi T U L Kredi AKTS Ders Notları
PDAE208 Kişilik Kuramları Zorunlu 2 0 0 2 2


Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi T U L Kredi AKTS Ders Notları
PDAE301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 3
PDAE305 Mesleki Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 2
PDAE309 Davranış Bozuklukları I Zorunlu 2 0 0 2 3
PDAE311 Psikolojik Danışma Kuramları Zorunlu 2 0 0 2 2


Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi T U L Kredi AKTS Ders Notları
PDAE302 Davranış Bozuklukları II Zorunlu 2 0 0 2 2
PDAE304 Psikolojik Danışma Becerileri Zorunlu 1 2 0 2 4
PDAE306 Grupla Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2 3
PDAE308 Manevi Danışmanlık Zorunlu 2 0 0 2 2
PDAE312 Mesleki Rehberlik Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 2


Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi T U L Kredi AKTS Ders Notları
PDAE401 Aile Danışmanlığı Zorunlu 2 0 0 2 2
PDAE403 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması I Zorunlu 1 2 0 2 3
PDAE411 RPD'DE Program Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2 2


Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi T U L Kredi AKTS Ders Notları
PDAE402 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri Zorunlu 2 0 0 2 3
PDAE406 Çocuk Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
PDAE408 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması II Zorunlu 1 2 0 2 3
PDAE414 Travma Sonrası Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2 3
PDMB402 Okullarda RPD Uygulamaları II Zorunlu 2 6 0 5 10


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

5467 - ÖZEL EĞİTİM - PDR ÇAP 2018
Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS Ders Notları