Ders Notları

80% Complete (success)

Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü - Türk Müziği Bölüm Başkanlığı, Türk Sanat Müziği (programId: 5423)

Müfredat

6147 - Türk Sanat Müziği
Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi T U L Kredi AKTS Ders Notları
TSMSD-1 Mesleki Uygulama I Seçmeli 2 2 0 3 6
YD101 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 0 2 2
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
TSM101 Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulamaları I Zorunlu 2 2 0 3 6
TSM103 Temel Müzik Teorisi ve Uygulamaları I Zorunlu 2 2 0 3 4
TSM105 Türk Halk Müziği Temel Bilgileri I Zorunlu 2 0 0 2 4
TSM107 Piyano I Zorunlu 1 0 0 1 2
TSM109 Türk Müziği Kültürü I Zorunlu 2 0 0 2 2
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2


Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi T U L Kredi AKTS Ders Notları
YD102 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 0 2 2
TSMSD-2 Mesleki Uygulama II Seçmeli 2 2 0 3 6
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
TSM102 Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulamaları II Zorunlu 2 2 0 3 6
TSM104 Temel Müzik Teorisi ve Uygulamaları II Zorunlu 2 2 0 3 4
TSM106 Türk Halk Müziği Temel Bilgileri II Zorunlu 2 0 0 2 4
TSM108 Piyano II Zorunlu 1 0 0 1 2
TSM110 Türk Müziği Kültürü II Zorunlu 2 0 0 2 2


Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi T U L Kredi AKTS Ders Notları
TSMSD-3 Mesleki Uygulama III Seçmeli 2 2 0 3 6
TSMDG-1 Seçmeli Ders I Seçmeli 2 0 0 2 2
TSM201 Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulamaları III Zorunlu 2 2 0 3 6
TSM203 Temel Müzik Teorisi ve Uygulamaları III Zorunlu 2 2 0 3 4
TSM207 Türk Sanat Müziği Repertuvarı I Zorunlu 2 0 0 2 4
TSM209 Türk Halk Müziği Repertuvarı I Zorunlu 2 0 0 2 2
TSM211 Türk Müziği Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
TSM213 Temel Form Bilgisi I Zorunlu 2 0 0 2 3


Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi T U L Kredi AKTS Ders Notları
TSMSD-4 Mesleki Uygulama IV Seçmeli 2 2 0 3 6
TSMDG-2 Seçmeli Ders II Seçmeli 2 0 0 2 2
TSM202 Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulamaları IV Zorunlu 2 2 0 3 6
TSM204 Temel Müzik Teorisi ve Uygulamaları IV Zorunlu 2 2 0 3 4
TSM208 Türk Sanat Müziği Repertuvarı II Zorunlu 2 0 0 2 4
TSM210 Türk Halk Müziği Repertuvarı II Zorunlu 2 0 0 2 2
TSM212 Türk Müziği Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
TSM214 Temel Form Bilgisi II Zorunlu 2 0 0 2 3


Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi T U L Kredi AKTS Ders Notları
TSMDG-3 Seçmeli Ders III Seçmeli 2 0 0 2 2
TSMSD-5 Mesleki Uygulama V Seçmeli 2 2 0 3 6
SSDGR1 Sosyal Seçmeli Dersler Grup-I Seçmeli 1 2 0 2 2
TSM301 Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulamaları V Zorunlu 2 2 0 3 6
TSM303 Türk Sanat Müziği Toplu İcra I Zorunlu 2 0 0 2 2
TSM305 Türk Sanat Müziği Repertuvarı III Zorunlu 2 0 0 2 4
TSM307 Türk Sanat Müziğinde Dikte I Zorunlu 2 0 0 2 4
TSM309 Türk Sanat Müziği Form Bilgisi I Zorunlu 2 0 0 2 2
TSM311 Makamsal Geçki I Zorunlu 2 0 0 2 2


Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi T U L Kredi AKTS Ders Notları
TSMDG-4 Seçmeli Ders IV Seçmeli 2 0 0 2 2
TSMSD-6 Mesleki Uygulama VI Seçmeli 2 2 0 3 6
SSDGR2 Sosyal Seçmeli Dersler Grup-II Seçmeli 2 0 0 2 2
TSM302 Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulamaları VI Zorunlu 2 2 0 3 6
TSM304 Türk Sanat Müziği Toplu İcra II Zorunlu 2 0 0 2 4
TSM306 Türk Sanat Müziği Repertuvarı IV Zorunlu 2 0 0 2 4
TSM308 Türk Sanat Müziğinde Dikte II Zorunlu 2 0 0 2 2
TSM310 Türk Sanat Müziği Toplu İcra I Zorunlu 2 0 0 2 2
TSM312 Makamsal Geçki II Zorunlu 2 0 0 2 2


Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi T U L Kredi AKTS Ders Notları
TSMSD-7 Mesleki Uygulama VII Seçmeli 2 2 0 3 6
TSMDG-5 Seçmeli Ders V Seçmeli 2 0 0 2 2
TSM401 Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulamaları VII Zorunlu 2 2 0 3 6
TSM403 Türk Sanat Müziği Toplu İcra III Zorunlu 2 0 0 2 4
TSM405 Türk Sanat Müziği Repertuvarı V Zorunlu 2 0 0 2 4
TSM409 Türk Sanat Müziğinde Dikte III Zorunlu 2 0 0 2 2
TSM411 Makamsal Geçki III Zorunlu 2 0 0 2 2
TSM413 Türk Sanat Müziği Makam Analizi I Zorunlu 2 0 0 2 2
TSM415 Müzikte Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 2


Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi T U L Kredi AKTS Ders Notları
TSMSD-8 Mesleki Uygulama VIII Seçmeli 2 2 0 3 6
TSMDG-6 Seçmeli Ders VI Seçmeli 2 0 0 2 2
TSM402 Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulamaları VIII Zorunlu 2 2 0 3 6
TSM404 Türk Sanat Müziği Toplu İcra IV Zorunlu 2 0 0 2 4
TSM406 Türk Sanat Müziği Repertuvarı VI Zorunlu 2 0 0 2 4
TSM410 Türk Sanat Müziğinde Dikte IV Zorunlu 2 0 0 2 2
TSM412 Makamsal Geçki Uygulamaları IV Zorunlu 2 0 0 2 2
TSM414 Türk Sanat Müziği Makam Analizi II Zorunlu 2 0 0 2 2
TSM416 Bitirme Tezi Zorunlu 2 0 0 2 2


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

6147 - Türk Sanat Müziği
Dönem: 1 TSMSD-1 - Mesleki Uygulama I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS Ders Notları
TSM165 Tanbur (Yaylı) I 2 2 0 3 6
TSM177 Viyolonsel I 2 2 0 3 6
TSM155 Klasik Kemençe I 2 2 0 3 6
TSM163 Tanbur (Mızraplı) I 2 2 0 3 6
TSM159 Ney I 2 2 0 3 6
TSM157 Lavta I 2 2 0 3 6
TSM153 Klarnet I 2 2 0 3 6
TSM175 Viyola I 2 2 0 3 6
TSM151 Kanun I 2 2 0 3 6
TSM161 Rebab I 2 2 0 3 6
TSM169 Türk Müziği Vurmalı Çalgılar I 2 2 0 3 6
TSM167 Ud I 2 2 0 3 6
TSM189 Kudüm I 2 2 0 3 6
TSM171 Dört Telli Kemençe I 2 2 0 3 6
TSM173 Keman I 2 2 0 3 6
TSM181 Çalgı Yapım ve Onarımı I 2 2 0 3 6
TSM179 Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi I 2 2 0 3 6
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Dönem: 2 YD102 - Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2
TSM160 Ney II 2 2 0 3 6
TSM170 Türk Müziği Vurmalı Çalgılar II 2 2 0 3 6
TSM166 Tanbur (Yaylı) II 2 2 0 3 6
TSM174 Keman II 2 2 0 3 6
TSM154 Klarnet II 2 2 0 3 6
TSM180 Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi II 2 2 0 3 6
TSM176 Viyola II 2 2 0 3 6
TSM190 Kudüm II 2 2 0 3 6
TSM158 Lavta II 2 2 0 3 6
TSM178 Viyolonsel II 2 2 0 3 6
TSM164 Tanbur (Mızraplı) II 2 2 0 3 6
TSM162 Rebab II 2 2 0 3 6
TSM152 Kanun II 2 2 0 3 6
TSM168 Ud II 2 2 0 3 6
TSM172 Dört Telli Kemençe II 2 2 0 3 6
TSM156 Klasik Kemençe II 2 2 0 3 6
TSM182 Çalgı Yapım ve Onarımı II 2 2 0 3 6


Dönem: 3 TSMSD-3 - Mesleki Uygulama III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS Ders Notları
TSM277 Viyolonsel III 2 2 0 3 6
TSM289 Kudüm III 2 2 0 3 6
TSM261 Rebab III 2 2 0 3 6
TSM271 Dört Telli Kemençe III 2 2 0 3 6
TSM255 Klasik Kemençe III 2 2 0 3 6
TSM265 Tanbur (Yaylı) III 2 2 0 3 6
TSM275 Viyola III 2 2 0 3 6
TSM269 Türk Müziği Vurmalı Çalgılar III 2 2 0 3 6
TSM253 Klarnet III 2 2 0 3 6
TSM257 Lavta III 2 2 0 3 6
TSM267 Ud III 2 2 0 3 6
TSM251 Kanun III 2 2 0 3 6
TSM281 Çalgı Yapım ve Onarımı III 2 2 0 3 6
TSM259 Ney III 2 2 0 3 6
TSM279 Türk Müziği Ses Eğitimi III 2 2 0 3 6
TSM263 Tanbur (Mızraplı) III 2 2 0 3 6
TSM273 Keman III 2 2 0 3 6
TSM283 Türk Sanat Müziği Koro I 2 0 0 2 2
TSM287 Türk Müziği Usul Bilgisi I 2 0 0 2 2


Dönem: 4 TSMSD-4 - Mesleki Uygulama IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS Ders Notları
TSM266 Tanbur (Yaylı) IV 2 2 0 3 6
TSM260 Ney IV 2 2 0 3 6
TSM254 Klarnet (Sol) IV 2 2 0 3 6
TSM252 Kanun IV 2 2 0 3 6
TSM262 Rebab IV 2 2 0 3 6
TSM276 Viyola IV 2 2 0 3 6
TSM274 Keman IV 2 2 0 3 6
TSM256 Klasik Kemençe IV 2 2 0 3 6
TSM272 Dört Telli Kemençe IV 2 2 0 3 6
TSM282 Çalgı Yapım ve Onarımı IV 2 2 0 3 6
TSM290 Kudüm IV 2 2 0 3 6
TSM270 Vurmalı Çalgılar IV 2 2 0 3 6
TSM258 Lavta IV 2 2 0 3 6
TSM264 Tanbur (Mızraplı) IV 2 2 0 3 6
TSM280 Türk Müziği Ses Eğitimi IV 2 2 0 3 6
TSM268 Ud IV 2 2 0 3 6
TSM278 Viyolonsel IV 2 2 0 3 6
TSM284 Türk Sanat Müziği Koro II 2 0 0 2 2
TSM288 Türk Müziği Usul Bilgisi II 2 0 0 2 2


Dönem: 5 TSMDG-3 - Seçmeli Ders III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS Ders Notları
TSM391 Armoni I 2 0 0 2 2
TSM393 Mesleki Bilgisayar I 2 0 0 2 2
TSM385 Osmanlıca Müzik Metin Çevirilerine Giriş I 2 0 0 2 2
TSM383 Türk Sanat Müziği Koro III 2 0 0 2 2
TSM387 Türk Müziği Usul Bilgisi III 2 0 0 2 2
TSM355 Klasik Kemençe V 2 2 0 3 6
TSM377 Viyolonsel V 2 2 0 3 6
TSM357 Lavta V 2 2 0 3 6
TSM373 Keman V 2 2 0 3 6
TSM375 Viyola V 2 2 0 3 6
TSM361 Rebab V 2 2 0 3 6
TSM371 Dört Telli Kemençe V 2 2 0 3 6
TSM351 Kanun V 2 2 0 3 6
TSM365 Tanbur (Yaylı) V 2 2 0 3 6
TSM381 Çalgı Yapım ve Onarımı V 2 2 0 3 6
TSM353 Klarnet (Sol) V 2 2 0 3 6
TSM389 Kudüm V 2 2 0 3 6
TSM379 Türk Müziği Ses Eğitimi V 2 2 0 3 6
TSM359 Ney V 2 2 0 3 6
TSM363 Tanbur (Mızraplı) V 2 2 0 3 6
TSM369 Vurmalı Çalgılar V 2 2 0 3 6
TSM367 Ud V 2 2 0 3 6
SSD156 3B Modelleme Teknikleri 1 2 0 2 2
SSD180 Kur`an Mesajı 2 0 0 2 2
SSD318 Uygulamalı Etik 1 2 0 2 2
SSD167 Origami 1 2 0 2 2
SSD234 Arapça II 1 2 0 2 2
SSD236 Minyatür Bahçeler (Teraryum) 1 2 0 2 2
SSD214 Almanca II 1 2 0 2 2
SSD305 Pazarlama Yönetimi 2 0 0 2 2
SSD350 Divan Şiirinde Ahlaki Değerler 2 0 0 2 2
SSD112 Kültür ve Mitoloji 2 0 0 2 2
SSD345 Gıda Katkı Maddeleri 2 0 0 2 2
SSD277 Kişisel Verilerin Korunması Hukuku 2 0 0 2 2
SSD282 Yapay Zeka ve Hukuk 2 0 0 2 2
SSD178 Kur`an`da İnsan Tipleri 2 0 0 2 2
SSD295 Finansal Okuryazarlık 2 0 0 2 2
SSD154 Temel Fotoğrafçılık 1 2 0 2 2
SSD173 Ahlak ve Değerler Eğitimi 2 0 0 2 2
SSD218 İtalyanca II 1 2 0 2 2
SSD309 Sağlık Turizmi 2 0 0 2 2
SSD118 Eğitimde Yapay Zeka 1 2 0 2 2
SSD164 Temel Sanat Eğitimi 2 0 0 2 2
SSD287 Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 2 0 2 2
SSD294 Etkili İletişim Yöntemleri 2 0 0 2 2
SSD319 Türk Dünyasına Yön Veren Edebi Şahsiyetler 2 0 0 2 2
SSD340 Dijital Ekonomi 2 0 0 2 2
SSD343 Kadın Üreme Sağlığı Farkındalığı 2 0 0 2 2
SSD153 Güncel ve Popüler Müzik 1 2 0 2 2
SSD281 Temel Medeni Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2
SSD158 Heykel ve Çevre 1 2 0 2 2
SSD163 Kültür ve Sanat 2 0 0 2 2
SSD246 Ornitoloji 2 0 0 2 2
SSD279 Ceza Yargılamasının Temel Esasları 2 0 0 2 2
SSD097 Kadın Sağlığı 2 0 0 2 2
SSD273 Mal Rejimleri 2 0 0 2 2
SSD297 Toplum Bilimi 2 0 0 2 2
SSD317 Yaratıcı Yazarlık 1 2 0 2 2
SSD060 Makine Öğrenmesi ve Makinayla Öğrenme 1 2 0 2 2
SSD166 Yaratıcı Düşünme ve Oyun 1 2 0 2 2
SSD209 Çocuk İhmali ve İstismarı 2 0 0 2 2
SSD271 Çevresel Adalet 2 0 0 2 2
SSD192 Gıda ve Tüketici 2 0 0 2 2
SSD252 Hayvanlarla İletişim 2 0 0 2 2
SSD269 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargı Hukuku 2 0 0 2 2
SSD304 Osmanlı Türkçesi 1 2 0 2 2
SSD117 İslam ve Batı 2 0 0 2 2
SSD113 İslam ve Hoşgörü 2 0 0 2 2
SSD103 Finansal Okuryazarlık 2 0 0 2 2
SSD355 Girşimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 2
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2 2
SSD225 Fransızca II 1 2 0 2 2
SSD296 Fotoğrafçılık 1 2 0 2 2
SSD063 El Sanatları Eğitimi 1 1 0 2 2
SSD066 Masa Tenisi 1 2 0 2 2
SSD068 Fitness Eğitimi 1 2 0 2 2
SSD204 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2 2
SSD283 Algı ve İmaj Yönetimi 2 0 0 2 2
SSD168 Dil ve İletişim 2 0 0 2 2
SSD256 İşaret Dili 1 2 0 2 2
SSD088 Su ve Hayat 2 0 0 2 2
SSD276 Kabahatlar Hukuku 2 0 0 2 2
SSD313 Step Aerobik Eğitimi 1 2 0 2 2
SSD169 Kültürler ve Diller 2 0 0 2 2
SSD175 Mesnevi Okumaları 2 0 0 2 2
SSD184 Sürdürülebilir Yaşam ve Çevre 2 0 0 2 2
SSD230 İspanyolca I 1 2 0 2 2
SSD325 Gündelik Hayatta Psikoloji 2 0 0 2 2
SSD344 Aile Hayatı ve Birlikte Yaşama Kültürü 2 0 0 2 2
SSD190 Bilim Tarihi 2 0 0 2 2
SSD206 İlk Yardım 1 2 0 2 2
SSD213 Almanca I 1 2 0 2 2
SSD241 Dağcılık Eğitimi 1 2 0 2 2
SSD284 Amatör Balıkçılık 2 0 0 2 2
SSD323 Kültürel Miras 2 0 0 2 2
SSD338 Bireysel Farkındalık ve Kişisel Gelişim 2 0 0 2 2
SSD188 Geri Kazanma ve Sıfır Atık Uygulamaları 2 0 0 2 2
SSD205 Çocuk ve Oyun 2 0 0 2 2
SSD208 Eleştirel Kitap Okuma 1 2 0 2 2
SSD233 Arapça I 1 2 0 2 2
SSD243 Günümüz İnanç Problemleri 2 0 0 2 2
SSD254 İletişimde Beden Dili 2 0 0 2 2
SSD302 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2 2
SSD071 Genel Ekonomi 2 0 0 2 2
SSD195 Bulmaca Kültürü ve Türkçe Gelişimine Katkısı 2 0 0 2 2
SSD220 Boşnakça I 1 2 0 2 2
SSD057 Demokrasi ve İnsan Hakları 2 0 0 2 2
SSD075 Tenis 1 2 0 2 2
SSD099 Çocuk İhmal ve İstismarı 2 0 0 2 2
SSD186 Toplam Kalite Yönetimi Ve Akreditasyon 2 0 0 2 2
SSD089 Arıcılık 1 2 0 2 2
SSD217 İtalyanca I 1 2 0 2 2
SSD263 Türkiye Coğrafyası 2 0 0 2 2
SSD291 Erken Dönem Hristiyanlık Tarihi 2 0 0 2 2
SSD321 Sosyal Sorumluluk Projeleri 1 2 0 2 2
SSD342 Stres Yönetimi 2 0 0 2 2
SSD349 İslam`da Helaller ve Haramlar 2 0 0 2 2
SSD069 Basketbol 1 2 0 2 2
SSD200 Blok Zinciri ve Finansal Teknolojiler 2 0 0 2 2
SSD207 Toplumsal Cinsiyet 2 0 0 2 2
SSD288 Diksiyon ve Hitabet 1 2 0 2 2
SSD310 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 2 0 0 2 2
SSD320 Teknoloji Bağımlılığı 2 0 0 2 2
SSD196 Dünya`da ve Türkiye`de Önemli Mühendislik Yapıları 2 0 0 2 2
SSD311 Satranç 2 0 0 2 2
SSD087 Bitki Aşılama Teknikleri 1 2 0 2 2
SSD065 Bisikletli Spor 1 2 0 2 2
SSD189 İklim Değişikliği ve Sürdürebilirlik 2 0 0 2 2
SSD224 Fransızca I 1 2 0 2 2
SSD262 Ülkeler Coğrafyası 2 0 0 2 2
SSD059 Afetler ve Afet Yönetimi 2 0 0 2 2
SSD092 Sağlıklı Beslenme 2 0 0 2 2
SSD165 Yaratıcı Drama 1 2 0 2 2
SSD210 Rusça I 1 2 0 2 2
SSD324 Kariyer ve Liderlik 2 0 0 2 2
SSD348 Güncel Fıkhi Problemler 2 0 0 2 2
SSD073 Voleybol 1 2 0 2 2
SSD106 Kent Kültürü 2 0 0 2 2
SSD176 Ney Eğitimi 1 2 0 2 2
SSD185 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 2 0 0 2 2
SSD300 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 2 0 0 2 2
SSD240 Badminton 1 2 0 2 2
SSD067 Genel Jimnastik 1 2 0 2 2
SSD257 Samsun`da Turizm 2 0 0 2 2
SSD290 Eleştirel Düşünme 2 0 0 2 2
SSD293 Etkili İletişim Becerileri 2 0 0 2 2
SSD298 Geleneksel Türk Okçuluğu 1 2 0 2 2
SSD330 Seyahat Acentalarında Otomasyon Sistemler 2 0 0 2 2
SSD335 Ön Büro Otomasyon Sistemleri 1 2 0 2 2
SSD346 Farsça I 2 0 0 2 2
SSD123 Herkes İçin Felsefe 2 0 0 2 2
SSD132 Kariyer ve Liderlik 2 0 0 2 2
SSD150 Gündelik Hayatta Psikoloji 2 0 0 2 2
SSD272 Enerji Hukuku ve Politikasının Temel Esasları 2 0 0 2 2
SSD212 Rusça III 2 0 0 2 2
SSD134 Kitap ve Yorum 2 0 0 2 2
SSD107 Eleştirel Kitap Okuma 2 0 0 2 2
SSD091 Ağız ve Diş Sağlığı 2 0 0 2 2
SSD203 Kariyer Planlama 2 0 0 2 2
SSD079 Organik Tarım 1 2 0 2 2
SSD084 Bitki Çoğaltma Yöntemleri 1 2 0 2 2
SSD085 Tıbbi Aromatik Bitki Kültürü 2 0 0 2 2
SSD108 Siyaset Bilimi 2 0 0 2 2
SSD187 Endüstriyel Ekoloji 2 0 0 2 2
SSD334 Osmanlı Diplomasi Tarihi 2 0 0 2 2
SSD285 Bilişim Güvenliği 1 2 0 2 2
SSD078 Evcil Hayvan Bakımı 1 2 0 2 2
SSD182 Çağdaş İslam Akımları 2 0 0 2 2
SSD109 Yönetim Bilimi 2 0 0 2 2
SSD267 Türk Siyasal Hayatı 2 0 0 2 2
SSD193 Gıda Güvencesi 2 0 0 2 2
SSD152 Teknoloji Bağımlılığı 2 0 0 2 2
SSD058 Türk Halk Müziği Çalgıları 2 0 0 2 2
SSD061 Türk Sanat Müziği Çalgıları 2 0 0 2 2
SSD064 Batı Müziği Çalgıları 2 0 0 2 2
SSD327 Geleneksel Türk El Sanatları 1 2 0 2 2
SSD275 Rasyonelleştirilmiş Pratik Uyuşum 2 0 0 2 2


Dönem: 6 TSMDG-4 - Seçmeli Ders IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS Ders Notları
TSM386 Osmanlıca Müzik Metin Çevirilerine Giriş II 2 0 0 2 2
TSM384 Türk Sanat Müziği Koro III 2 0 0 2 2
TSM388 Türk Müziği Usul Bilgisi IV 2 0 0 2 2
TSM394 Mesleki Bilgisayar II 2 0 0 2 2
TSM392 Armoni II 2 0 0 2 2
TSM354 Klarnet (Sol) VI 2 2 0 3 6
TSM370 Vurmalı Çalgılar VI 2 2 0 3 6
TSM380 Türk Müziği Ses Eğitimi VI 2 2 0 3 6
TSM360 Ney VI 2 2 0 3 6
TSM364 Tanbur (Mızraplı) VI 2 2 0 3 6
TSM366 Tanbur (Yaylı) VI 2 2 0 3 6
TSM382 Çalgı Yapım ve Onarımı VI 2 2 0 3 6
TSM374 Keman VI 2 2 0 3 6
TSM356 Klasik Kemençe VI 2 2 0 3 6
TSM378 Viyolonsel VI 2 2 0 3 6
TSM352 Kanun VI 2 2 0 3 6
TSM358 Lavta VI 2 2 0 3 6
TSM368 Ud VI 2 2 0 3 6
TSM390 Kudüm VI 2 2 0 3 6
TSM362 Rebab VI 2 2 0 3 6
TSM372 Dört Telli Kemençe VI 2 2 0 3 6
TSM376 Viyola VI 2 2 0 3 6
SSD173 Ahlak ve Değerler Eğitimi 2 0 0 2 2
SSD309 Sağlık Turizmi 2 0 0 2 2
SSD218 İtalyanca II 1 2 0 2 2
SSD343 Kadın Üreme Sağlığı Farkındalığı 2 0 0 2 2
SSD117 İslam ve Batı 2 0 0 2 2
SSD158 Heykel ve Çevre 1 2 0 2 2
SSD252 Hayvanlarla İletişim 2 0 0 2 2
SSD246 Ornitoloji 2 0 0 2 2
SSD294 Etkili İletişim Yöntemleri 2 0 0 2 2
SSD340 Dijital Ekonomi 2 0 0 2 2
SSD153 Güncel ve Popüler Müzik 1 2 0 2 2
SSD214 Almanca II 1 2 0 2 2
SSD318 Uygulamalı Etik 1 2 0 2 2
SSD112 Kültür ve Mitoloji 2 0 0 2 2
SSD118 Eğitimde Yapay Zeka 1 2 0 2 2
SSD271 Çevresel Adalet 2 0 0 2 2
SSD273 Mal Rejimleri 2 0 0 2 2
SSD345 Gıda Katkı Maddeleri 2 0 0 2 2
SSD060 Makine Öğrenmesi ve Makinayla Öğrenme 1 2 0 2 2
SSD192 Gıda ve Tüketici 2 0 0 2 2
SSD166 Yaratıcı Düşünme ve Oyun 1 2 0 2 2
SSD295 Finansal Okuryazarlık 2 0 0 2 2
SSD097 Kadın Sağlığı 2 0 0 2 2
SSD279 Ceza Yargılamasının Temel Esasları 2 0 0 2 2
SSD287 Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 2 0 2 2
SSD319 Türk Dünyasına Yön Veren Edebi Şahsiyetler 2 0 0 2 2
SSD350 Divan Şiirinde Ahlaki Değerler 2 0 0 2 2
SSD154 Temel Fotoğrafçılık 1 2 0 2 2
SSD277 Kişisel Verilerin Korunması Hukuku 2 0 0 2 2
SSD282 Yapay Zeka ve Hukuk 2 0 0 2 2
SSD297 Toplum Bilimi 2 0 0 2 2
SSD113 İslam ve Hoşgörü 2 0 0 2 2
SSD164 Temel Sanat Eğitimi 2 0 0 2 2
SSD209 Çocuk İhmali ve İstismarı 2 0 0 2 2
SSD317 Yaratıcı Yazarlık 1 2 0 2 2
SSD156 3B Modelleme Teknikleri 1 2 0 2 2
SSD178 Kur`an`da İnsan Tipleri 2 0 0 2 2
SSD269 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargı Hukuku 2 0 0 2 2
SSD163 Kültür ve Sanat 2 0 0 2 2
SSD236 Minyatür Bahçeler (Teraryum) 1 2 0 2 2
SSD281 Temel Medeni Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2
SSD305 Pazarlama Yönetimi 2 0 0 2 2
SSD180 Kur`an Mesajı 2 0 0 2 2
SSD234 Arapça II 1 2 0 2 2
SSD304 Osmanlı Türkçesi 1 2 0 2 2
SSD167 Origami 1 2 0 2 2
SSD103 Finansal Okuryazarlık 2 0 0 2 2
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2 2
SSD059 Afetler ve Afet Yönetimi 2 0 0 2 2
SSD169 Kültürler ve Diller 2 0 0 2 2
SSD220 Boşnakça I 1 2 0 2 2
SSD256 İşaret Dili 1 2 0 2 2
SSD057 Demokrasi ve İnsan Hakları 2 0 0 2 2
SSD254 İletişimde Beden Dili 2 0 0 2 2
SSD092 Sağlıklı Beslenme 2 0 0 2 2
SSD063 El Sanatları Eğitimi 1 1 0 2 2
SSD204 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2 2
SSD243 Günümüz İnanç Problemleri 2 0 0 2 2
SSD342 Stres Yönetimi 2 0 0 2 2
SSD344 Aile Hayatı ve Birlikte Yaşama Kültürü 2 0 0 2 2
SSD190 Bilim Tarihi 2 0 0 2 2
SSD262 Ülkeler Coğrafyası 2 0 0 2 2
SSD310 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 2 0 0 2 2
SSD217 İtalyanca I 1 2 0 2 2
SSD241 Dağcılık Eğitimi 1 2 0 2 2
SSD320 Teknoloji Bağımlılığı 2 0 0 2 2
SSD230 İspanyolca I 1 2 0 2 2
SSD321 Sosyal Sorumluluk Projeleri 1 2 0 2 2
SSD325 Gündelik Hayatta Psikoloji 2 0 0 2 2
SSD165 Yaratıcı Drama 1 2 0 2 2
SSD324 Kariyer ve Liderlik 2 0 0 2 2
SSD348 Güncel Fıkhi Problemler 2 0 0 2 2
SSD069 Basketbol 1 2 0 2 2
SSD185 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 2 0 0 2 2
SSD263 Türkiye Coğrafyası 2 0 0 2 2
SSD276 Kabahatlar Hukuku 2 0 0 2 2
SSD298 Geleneksel Türk Okçuluğu 1 2 0 2 2
SSD067 Genel Jimnastik 1 2 0 2 2
SSD071 Genel Ekonomi 2 0 0 2 2
SSD088 Su ve Hayat 2 0 0 2 2
SSD195 Bulmaca Kültürü ve Türkçe Gelişimine Katkısı 2 0 0 2 2
SSD168 Dil ve İletişim 2 0 0 2 2
SSD240 Badminton 1 2 0 2 2
SSD302 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2 2
SSD089 Arıcılık 1 2 0 2 2
SSD099 Çocuk İhmal ve İstismarı 2 0 0 2 2
SSD186 Toplam Kalite Yönetimi Ve Akreditasyon 2 0 0 2 2
SSD196 Dünya`da ve Türkiye`de Önemli Mühendislik Yapıları 2 0 0 2 2
SSD283 Algı ve İmaj Yönetimi 2 0 0 2 2
SSD291 Erken Dönem Hristiyanlık Tarihi 2 0 0 2 2
SSD338 Bireysel Farkındalık ve Kişisel Gelişim 2 0 0 2 2
SSD075 Tenis 1 2 0 2 2
SSD087 Bitki Aşılama Teknikleri 1 2 0 2 2
SSD175 Mesnevi Okumaları 2 0 0 2 2
SSD184 Sürdürülebilir Yaşam ve Çevre 2 0 0 2 2
SSD188 Geri Kazanma ve Sıfır Atık Uygulamaları 2 0 0 2 2
SSD205 Çocuk ve Oyun 2 0 0 2 2
SSD065 Bisikletli Spor 1 2 0 2 2
SSD189 İklim Değişikliği ve Sürdürebilirlik 2 0 0 2 2
SSD210 Rusça I 1 2 0 2 2
SSD224 Fransızca I 1 2 0 2 2
SSD288 Diksiyon ve Hitabet 1 2 0 2 2
SSD073 Voleybol 1 2 0 2 2
SSD206 İlk Yardım 1 2 0 2 2
SSD284 Amatör Balıkçılık 2 0 0 2 2
SSD323 Kültürel Miras 2 0 0 2 2
SSD176 Ney Eğitimi 1 2 0 2 2
SSD207 Toplumsal Cinsiyet 2 0 0 2 2
SSD257 Samsun`da Turizm 2 0 0 2 2
SSD290 Eleştirel Düşünme 2 0 0 2 2
SSD300 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 2 0 0 2 2
SSD335 Ön Büro Otomasyon Sistemleri 1 2 0 2 2
SSD346 Farsça I 2 0 0 2 2
SSD208 Eleştirel Kitap Okuma 1 2 0 2 2
SSD211 Rusça II 1 2 0 2 2
SSD233 Arapça I 1 2 0 2 2
SSD296 Fotoğrafçılık 1 2 0 2 2
SSD311 Satranç 2 0 0 2 2
SSD349 İslam`da Helaller ve Haramlar 2 0 0 2 2
SSD066 Masa Tenisi 1 2 0 2 2
SSD106 Kent Kültürü 2 0 0 2 2
SSD200 Blok Zinciri ve Finansal Teknolojiler 2 0 0 2 2
SSD213 Almanca I 1 2 0 2 2
SSD293 Etkili İletişim Becerileri 2 0 0 2 2
SSD313 Step Aerobik Eğitimi 1 2 0 2 2
SSD330 Seyahat Acentalarında Otomasyon Sistemler 2 0 0 2 2
SSD068 Fitness Eğitimi 1 2 0 2 2
SSD225 Fransızca II 1 2 0 2 2
SSD221 Boşnakça II 1 2 0 2 2
SSD272 Enerji Hukuku ve Politikasının Temel Esasları 2 0 0 2 2
SSD123 Herkes İçin Felsefe 2 0 0 2 2
SSD132 Kariyer ve Liderlik 2 0 0 2 2
SSD150 Gündelik Hayatta Psikoloji 2 0 0 2 2
SSD107 Eleştirel Kitap Okuma 2 0 0 2 2
SSD134 Kitap ve Yorum 2 0 0 2 2
SSD212 Rusça III 2 0 0 2 2
SSD203 Kariyer Planlama 2 0 0 2 2
SSD079 Organik Tarım 1 2 0 2 2
SSD084 Bitki Çoğaltma Yöntemleri 1 2 0 2 2
SSD108 Siyaset Bilimi 2 0 0 2 2
SSD085 Tıbbi Aromatik Bitki Kültürü 2 0 0 2 2
SSD187 Endüstriyel Ekoloji 2 0 0 2 2
SSD285 Bilişim Güvenliği 1 2 0 2 2
SSD078 Evcil Hayvan Bakımı 1 2 0 2 2
SSD267 Türk Siyasal Hayatı 2 0 0 2 2
SSD152 Teknoloji Bağımlılığı 2 0 0 2 2
SSD328 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 2 0 0 2 2
SSD070 Engelli Bireylerin Sağlığı 2 0 0 2 2
SSD074 Ruh Sağlığını Koruma ve Geliştirme 2 0 0 2 2
SSD076 Psikolojik Esneklik Becerileri 2 0 0 2 2
SSD356 Astronomi 2 0 0 2 2
SSD327 Geleneksel Türk El Sanatları 1 2 0 2 2


Dönem: 7 TSMSD-7 - Mesleki Uygulama VII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS Ders Notları
TSM477 Viyolonsel VII 2 2 0 3 6
TSM471 Dört Telli Kemençe VII 2 2 0 3 6
TSM465 Tanbur (Yaylı) VII 2 2 0 3 6
TSM461 Rebab VII 2 2 0 3 6
TSM457 Lavta VII 2 2 0 3 6
TSM473 Keman VII 2 2 0 3 6
TSM453 Klarnet (Sol) VII 2 2 0 3 6
TSM455 Klasik Kemençe VII 2 2 0 3 6
TSM481 Çalgı Yapım ve Onarımı VII 2 2 0 3 6
TSM467 Ud VII 2 2 0 3 6
TSM489 Kudüm VII 2 2 0 3 6
TSM459 Ney VII 2 2 0 3 6
TSM475 Viyola VII 2 2 0 3 6
TSM463 Tanbur (Mızraplı) VII 2 2 0 3 6
TSM469 Vurmalı Çalgılar VII 2 2 0 3 6
TSM479 Türk Müziği Ses Eğitimi VII 2 2 0 3 6
TSM451 Kanun VII 2 2 0 3 6
TSM495 Türk Müziği Yazılı Kaynakları I 2 0 0 2 2
TSM483 Türk Sanat Müziği Koro III 2 0 0 2 2
TSM493 Mesleki Bilgisayar III 2 0 0 2 2


Dönem: 8 TSMSD-8 - Mesleki Uygulama VIII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS Ders Notları
TSM470 Vurmalı Çalgılar VIII 2 2 0 3 6
TSM480 Türk Müziği Ses Eğitimi VIII 2 2 0 3 6
TSM458 Lavta VIII 2 2 0 3 6
TSM468 Ud VIII 2 2 0 3 6
TSM474 Keman VIII 2 2 0 3 6
TSM462 Rebab VIII 2 2 0 3 6
TSM454 Klarnet (Sol) VIII 2 2 0 3 6
TSM464 Tanbur (Mızraplı) VIII 2 2 0 3 6
TSM452 Kanun VIII 2 2 0 3 6
TSM482 Çalgı Yapım ve Onarımı VIII 2 2 0 3 6
TSM478 Viyolonsel VIII 2 2 0 3 6
TSM456 Klasik Kemençe VIII 2 2 0 3 6
TSM472 Dört Telli Kemençe VIII 2 2 0 3 6
TSM460 Ney VIII 2 2 0 3 6
TSM476 Viyola VIII 2 2 0 3 6
TSM490 Kudüm VIII 2 2 0 3 6
TSM466 Tanbur (Yaylı) VIII 2 2 0 3 6
TSM494 Mesleki Bilgisayar IV 2 0 0 2 2
TSM484 Türk Sanat Müziği Koro III 2 0 0 2 2
TSM496 Türk Müziği Yazılı Kaynakları II 2 0 0 2 2